0212-543 33 20
info@personalogia.com

Blog

Güncel yazılar...

Rehberlik Sisteminde Yeni Bir Çatı Model Doğuyor: Dokuz Tip Mizaç Modeli

Prof. Dr. Ziya Selçuk

“Çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilecek, saygın bir rehberlik anlayışına sahip olmak istiyorsak perspektifimizi biraz daha genişletmeyi öneriyorum. Öyle bir rehberlik anlayışı düşünün ki;öğrencinin bireysel psikolojik ihtiyaçlarına karşılık verebilmenin ötesinde, içinde bulunduğu çevreyle olan etkileşimlerini de değerlendirebilsin; öğrenci,öğretmen, akran grubu ve ebeveyni bir ekosistem olarak bütüncül bir biçimde ele alsın, tüm ilişkileri rasyonel ve tutarlı bir biçimde haritalandırabilsin. Yaklaşık bir yıl kadar önce, bu ihtiyacı karşılayabilecek, var olan yaklaşımların ötesinde bir çatı model olabilecek, kavramsal olarak güçlü ve pratik olarak uygulanabilir olan söz konusu modelle tanıştım: Bir grup psikiyatrist ve psikoloğun yaklaşık yedi yıldır binlerce denek üzerinde geliştirdiği Dokuz Tip Mizaç Modeli. Bu modeli rehber öğretmenlerle birlikte okul ortamında uygulayıp süreci izleme ve değerlendirme olanağı buldum. Psikopatoloji ve psikofarmakolojii içinde çok pratik bir çerçeve sunan bu modeli kısaca paylaşmak istiyorum.

http://www.ozelokullardernegi.org.tr/dergi/temmuz2014/files/assets/basic-html/page34.html