0212-543 33 20
info@personalogia.com

Sıkça Sorulan Sorular

Mizaç nedir, doğuştan mıdır? Değişebilir mi?

Mizaç doğuştan gelen, kendine özgü motivasyon, arayış ve algı öncelikleri olan yapısal bir çekirdektir, sonradan değişmez.

Mizacın çocuğunuz için önemi nedir?

Mizaç çekirdeği, davranışlarımızın altında yatan ana nedeni belirleyen temel arayışımızın kodunu taşır. Sonradan oluşan karakter ve kişilik yapısı, mizaç yönelimi çerçevesinde gelişir. Dolayısıyla çocuğun mizaç özelliklerini bilmek, karakter ve kişilik gelişimini öngörmemizi sağlar. Bu durumu mizacı bir tohuma benzeterek örneklendirebiliriz. Nasıl ki elimizdeki bir tohumun elma çekirdeği olduğunu bildiğimizde, o tohumdan yetişecek ağacın elma ağacı olacağını öngörebiliyorsak, çocukların mizaç yapılarını bildiğimizde de karakter ve kişilik gelişimlerini öngörme şansına sahip oluruz.

Her çocuk aynı özelliklere sahip olarak mı doğar, Doğuştan gelen mizaç farklılıkları var mıdır?

Her çocuk, dokuz farklı mizaç yapısından biri ile dünyaya gelir. Çevresel şartlar, çocuğun mizaç yapısı ile etkileşerek çocuğa özel davranış ve tepkiler oluşmasına neden olur. Aynı ortam ve şartta büyüyen çocukların birbirinden çok farklı karakter, kişilik ve davranış özelliklerine sahip olduklarını günlük yaşamda da sık sık görürüz. Örneğin, aynı ailede büyüyen çocuklardan biri neşeli, hareketli ve hayalci olurken; diğeri ciddi, olgun ve çalışkan olabilir. Çevresel şartların çocuğun karakter ve kişiliğine “nasıl” etki edeceği mizaç yapısına bağlıdır ve aynı şartlarda büyüyen çocukların farklı karakter ve kişilik geliştirmelerinin altında mizaç farklılıkları yatar.

Dokuz Tip Mizaç Modeli bir etiketleme midir?

Mizaç, yaşam boyu değişmeyen statik bir yapıya sahiptir. Kişilik ise mizacın; cinsiyet, zekâ, biyolojik özellikler, aile, kültür, eğitim, yaşam olayları gibi (içsel ve dışsal) şartlarla etkileşimine bağlı olarak gelişen dinamik bir yapıdır. Dolayısıyla mizaç yapısının etkileştiği içsel ve dışsal şartlar hiç kimse için aynı olamayacağından, her birey kişiliği itibariyle biriciktir. Aynı mizaç yapısına sahip kişiler, farklı içsel ve dışsal faktörler ile karşılaştıklarında ortaya bir o kadar çeşitli ve farklı kişilik görünümleri çıkar. Bu nedenle Dokuz Tip Mizaç Modeli bir etiketleme aracı değil, kişilik öngörü sistemidir.

En iyi mizaç tipi hangisidir?

Hiçbir mizaç yapısı bir diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir ancak birbirlerinden farklıdır. Her bir mizaç yapısının kendine özgü olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskleri bulunur. Her çocuk mizaç yapısına uygun ve potansiyellerini ortaya çıkartacak bir çevrede büyüdüğünde, sağlıklı bir karakter ve kişilik geliştirmeye eğilimlidir. Ancak çocuğun mizaç yapısına uygun olmayan yaklaşımlar, mizaç yapısında bulunan risklerin açığa çıkmasına neden olabilir. Örneğin elma tohumunu ele alalım; o tohumdan yetişecek elma ağacının sağlıklı meyve verip vermemesi, onun yetiştirildiği şartlar ve bakımına bağlıdır. Aynı cins elma ağaçlarından biri uygun şekilde bakıldığında sağlıklı meyveler verirken, uygun şekilde bakılmayan ağaç, kurtlu ve sağlıksız meyveler verebilir.