0212-543 33 20
info@personalogia.com

Niçin Mizaç Temelli Bir Eğitim Modeli?

Her çocuk dokuz farklı mizaç yapısından biri ile dünyaya gelir. Hiçbir mizaç yapısı bir diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir fakat birbirlerinden farklıdır. Her mizaç yapısının farklı özellikleri, motivasyonları, amaçları, arayışları, algı ve bakış açıları vardır. Olaylar ve çevresel şartlar, çocuğun mizaç yapısı ile karşılaşır ve bu yapıyla yorumlanarak bireye özel tepkiler oluşturur. Çevresel şartların, yaşanan olayların, eğitimin, kültürün, ebeveyn ve eğitici tutumlarının çocuk üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, göz önünde bulundurulması gereken en temel etken çocuğun “mizaç yapısıdır’’.

Her çocuk başarılı olabilir…

Her bir mizaç tipinin kendine özgü potansiyel, algısal öncelik, beklenti, motivasyon ve yönelimleri vardır. Mizaç Temelli Eğitim Modeli eğitimcilere, öğrencilerin farklı mizaç yapılarına dair farkındalık kazandırarak, bireysel farklılıklara uygun bir eğitim modeli sunar. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebilen ve kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri gerçek bir öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı benimsenmesi mümkün olur.