0212-543 33 20
info@personalogia.com

Blog

Güncel yazılar...

Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımına Yeni Bir Bakış

Mizaç Temelli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Günümüzde, öğrencilerin sorunlara odaklanan “Geleneksel Rehberlik Yaklaşımı” yerini, kariyer gelişimini desteklemeyi merkeze alan, yalnızca eğitim kurumları için tasarlanmış “Gelişimsel Rehberlik” yaklaşımına bırakmıştır. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, gelişim kuramlarını temel alarak çocukların yaşam boyu gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Yalnızca sorunlu öğrencileri değil “öngörüsel ve önleyici” bir tarzla, tüm öğrencilerin yaşam gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Program yönelimli bu yaklaşım, okuldaki tüm personelin sürece katılımını desteklediğinden, okulun misyonunu tamamlayan bir öğesi olarak kabul edilmektedir. Programın bir diğer aşaması ise değerlendirmelerdir. Belirli dönemlerde yapılan değerlendirmelerle, öğrencilere yetkinlik kazandırılmak üzere yapılan çalışmaların etkililiği sınanır. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı; tüm öğrencilerin gelişimini hedef alması ve tüm personeli ve öğrencileri içine alan bütüncül bakış açısıyla rehberlik hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir.

Okuldaki tüm öğrencilerin geliştirilmesi söz konusu olduğunda bireysel farklılıklar daha da önem kazanmaktadır. Her öğrencinin bireysel gelişimi, kendine ait ilgi, motivasyon, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda olacaktır. Bireysel farklılıkları dikkate alma, doğru tespit edebilme ve doğru yaklaşım geliştirilerek her çocuğa gerçekçi hedefler koyma ve değerlendirme Dokuz Tip Mizaç Modeli ile Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı’nın örtüştüğü noktadır. Dokuz Tip Mizaç Modeline göre her bir mizaç yapısı olumlu, besleyici ve geliştirici şartlar ile etkileşime girerek sağlıklı bir kişilik görünümü sergilemeye eğilimlidir. Mizaç temelli rehberlik yaklaşımı ile çocukların mizaç yapıları üzerinden bireysel farklılıkları ve bireye özgü gerçekçi hedeflerin belirlenmesi mümkündür. Bireysel farklılıklar göz önünde tutularak hedefler belirlendiğinde; çocuğun, gelişimsel rehberliğin desteği ile olumlu potansiyellerini ortaya koyabileceği öngörülebilir bir sonuçtur. Dokuz Tip Mizaç Modeline göre her bir mizaç yapısının kendisine ait olumsuzluğa açık özellikleri bulunmaktadır. Çocuğun mizacının bilinmesi ile olumsuzluğa açık özelliklerin öngörülerek psikopatoloji oluşmadan önlenmesi mümkündür. Değerlendirme sürecine gelindiğinde ise; çocuğun mizaç yapısı temel alınarak oluşturulan bireysel gelişim hedeflerinin değerlendirilmesi, daha işlevsel ve gerçekçi olacaktır. Bununla birlikte Mizaç Temelli Gelişimsel Rehberlik yaklaşımının, kişisel-sosyal gelişim, eğitsel gelişim ve kariyer gelişimi amaçlarına yönelik uygulanabilmesi gerek öğretmen, gerek öğrenci gerekse de velilerin  daha sağlıklı, verimli ve  başarılı bir eğitim süreci geçirmelerine imkan sağlamaktadır.