0212-543 33 20
info@personalogia.com

Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri

Günümüzde insan kaynakları yönetimi, kurumun olduğu kadar çalışanların ve işe alınacak adayların da hedef, beklenti, istek ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. İnsan kaynakları birimlerinin, bireyin teknik bilgi, birikim, tecrübe ve donanım gibi işlevsel özelliklerinin yanında psikolojik yapılanması hakkında da objektif ve tutarlı bir bilgiye sahip olması günümüzde zorunluluk halini almıştır. Bu noktada bireyin temel motivasyon, yönelim, arayış, istek, ihtiyaç ve beklentilerinin ne olduğunu tespit edebilen,  öngörebilen ve yorumlayabilen bir modele ihtiyaç duyulmaktadır. PersonaLogia olarak bizler özellikle insan kaynakları yönetiminde duyulan bu ihtiyacı Dokuz Tip Mizaç Modeli ve uygulamaları ile karşılamaktayız. Sunduğumuz ölçme ve değerlendirme hizmetleri; İşe alım sürecinin yapılandırılması ve çalışan performansının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan programlar olup, Dokuz Tip Mizaç Modeli Testi, Yetenek ve Bilgi Testleri, Mizaç Analiz Raporları, Psikolojik Ölçek Uygulama ve Değerlendirmeleri ve Mülakat Desteği hizmetlerini içermektedir. Uygulanacak test ve ölçekler, istek ve ihtiyaca göre değişebilmektedir.