0212-543 33 20
info@personalogia.com

İş Yaşamında Stres ve Öfke Yönetimi

İnsanlar iş yaşamlarında stres yaratan birçok psiko-sosyal faktörle karşılaşırlar. Bu faktörler kurumun yapısı, işin tanımı ve içeriği, kurum içi insan ilişkileri ile yakından ilgilidir. Stres yaratan tüm faktörler mizaç temelinde etkileşerek bireydeki fiziksel, duygusal ve düşünsel tutum ve davranışları olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkileşim, stres düzeyine bağlı olarak kişinin ilişkilerini, verimini, etkinliğini ve tüm yaşam dengesini bozabilecek nitelikte olabilir.

Stres faktörlerini ve insanların strese verdikleri tepkileri inceleyen araştırmacılar, bireylerde stres yaratan faktörlerin ve strese karşısında verilen tepkilerin birbirinden farklı olabildiğini ortaya koymuştur. Bizler de bireylerin stres altındayken, genelde sergiledikleri mizaç ve kişilik özelliklerinden farklı tutum ve davranışlar sergilediğini kabul etmekle birlikte, stresi meydana getiren faktörlerin ve stres durumunda değişen davranışların temelinde, doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısının olduğunu öne sürmekteyiz. Aynı zamanda bu mizaç yapısının Dokuz Tip Mizaç Testi ve uygulamaları ile öngörülebilir olduğunu, bilimsel yöntemlerle açıklamaktayız.

Çalışma hayatında, kendinizin, yöneticilerinizin ve çalışanların mizaç yapılarını, stres yaratan faktörleri ve stres altında değişen davranış biçimlerini fark edebilmek, iş dünyasında bireye özgü stres ve öfke yönetimi stratejileri ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır.