0212-543 33 20
info@personalogia.com

Mizaç Temelli Satış Eğitimi

Kurumların sürdürülebilir, etkin ve verimli bir satış performansına sahip olması güçlü müşteri ilişkilerinin kurulmasına bağlıdır. Bu nedenle kurumlar, kurumun görünen yüzü olan satış personelinin eğitim ve gelişimine önem vermek durumundadırlar. Bununla birlikte satış departmanlarında personel devir hızının yüksek olması, yönetim maliyetlerini yükseltmekte ve işletme karlılığını, verimliliğini ve müşteri memnuniyetini azaltmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında verdiğimiz Mizaç Temelli Satış Eğitimlerimizin amacı, satış alanında çalışan kişilere birbirinden farklı müşteri tipleri ve ilişki tarzları olduğunu fark ettirebilmek ve bu müşteri tiplerine uygun iletişim becerilerini geliştirebilmelerini sağlamaktır. Kurumun mali başarısı, satış departmanının performansıyla doğrudan ilişkili olduğundan bu alanda çalışacak adayların işe alınma sürecinden, performanslarının artırılması, iletişim, ikna ve satış becerilerinin geliştirilmesine dek bu alanda rol alabilecek ve aldığı rolleri başarıyla uygulayabilecek bir mizaç ve kişilik yapısına da uygun olması gerekmektedir.  Satış alanına uygun mizaç ve kişilik özelliklerine sahip kişilerin ön plana çıkması, müşteri ilişkilerinde de başarıyı arttıracaktır. Bu noktada Mizaç Temelli Satış Eğitimlerimizin kurumsal hedefi;  müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine doğru cevap verebilmek, yüksek performanslı satış ekipleri kurabilmek, satışta verimi ve müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri tipine uygun yeni satış stratejileri geliştirilmesine destek olmaktır.