0212-543 33 20
info@personalogia.com

Dokuz Tip Mizaç Modeli Testi ve Mizaç Analiz Raporları

Dokuz Tip Mizaç Modeli Testi, alanında uzman Psikiyatr ve Psikologlar tarafından hazırlanan, bilimsel geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış bir testtir. Türkiye ve Dünya’nın her yerinden online uygulanabilmektedir. Uygulayıcılar 15 – 20 dakika içerisinde testi yanıtlayabilmektedirler. Test bitiminde Mizaç Analiz Raporları kişiye e-mail olarak gönderilmektedir. Dokuz Tip Mizaç Modeli Test ve Mizaç Analiz Raporları, 3.000’in üzerinde katılımcıdan elde edilen verilerin analizi sonucunda oluşturulan normlara göre hazırlanmıştır. Kurumsal verimlilik ve iletişimi artırmada son derece önemli bir araç olan Mizaç Analiz Raporları, kurumun farklı kademelerine göre hazırlanmış içeriklere sahiptir.

Bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde sunduğumuz Mizaç Analiz Raporları; yönetici ve çalışanların mizaç yapılarında var olan olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık riskleri keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda daha verimli – üretken bir kurumsal süreç için geliştirmeleri gereken yönleri tespit eden önemli bir kaynaktır.