0212-543 33 20
info@personalogia.com

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Bir kurumun hedeflerine ulaşabilmesi, insan kaynaklarını verimli ve etkin bir biçimde yönetmesi ile mümkündür. Etkin ve verimli bir insan kaynakları yönetimi ise “uygun pozisyona uygun kişilerin” seçilmesi ile başlar. “Uygun işe uygun kişiyi seçmek” hem sosyal hem de ekonomik açıdan önem arz eden, işveren ve çalışanı yakından ilgilendiren bir konudur. Seçilecek personelin kurumun hedeflerine, çalışacağı ekip veya pozisyona uygunluğu, kurumsal başarıyı sağlayan “maliyet, verimlilik, kar, kalite” gibi etkenlerle doğrudan ilişkilidir. Bununla birlikte uygun işe uygun kişi seçiminin belli bir standart ve rasyonelliğe dayanması, “kaliteli ve isabetli” seçimler yapabilmeye de imkân sağlar. Bu noktada Ölçme ve Değerlendirme hizmetlerimizin amacı; geçerlik ve güvenirliği bilimsel yöntemlerle kanıtlanmış Dokuz Tip Mizaç Testi ile hem mevcut çalışanların hem de kurumun beklentilerine, pozisyonun ihtiyaçlarına ve yetkinliklerine en uygun adayların, objektif, tutarlı ve bütüncül bir biçimde değerlendirilmesidir. Dokuz Tip Mizaç Modeli eğitimleri ve ölçme/değerlendirme uygulamaları, personel seçim sürecinde öngörü tutarlılığını yükselten, personel devir hızı ve buna bağlı maliyetleri ve personel seçim süresini kısaltan önemli araçlardır.