0212-543 33 20
info@personalogia.com

Mizaç Temelli Liderlik Yaklaşımı

İş dünyasında liderlik; yönetme-organize etme ve bu süreçlere etki eden sosyo-politik ve ekonomik olayların meydana getirdiği etkinin de hesaba katılarak doğru kararın en kısa sürede verilebilmesi şeklinde tarif edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçler üzerinde belirleyici rolü olduğu düşünülen “lidere ait kişilik özellikleri ile lider davranışına etki eden faktörler” birçok araştırmanın konusu olmuştur. Kişiliğin liderlik üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar, özellikle davranış özellikleri ile liderlik arasında tutarlı bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir.

Bu noktada bizler, Dokuz Tip Mizaç Modeli ile; bireylerin mizaç yapılarına ait özellikler ile liderlik özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktayız. Hangi mizaç yapısının hangi liderlik tarzı ile ilişkili olduğunu, farklı liderlik tarzları açısından ne derece güçlü ve zayıf olduklarını, Dokuz Tip Mizaç Testi ve gözlemler neticesinde tespit edebilmekteyiz. Bu sayede, yönetici ve yönetici adayları içerisinde liderlik yapabilme potansiyeli yüksek kişilere, mizaç özellikleri ile ilgili farkındalık kazandırarak, onların liderlik sürecinde daha hızlı, etkin ve verimli bir biçimde ilerleyebilmelerini sağlayabilmekteyiz. Liderlik sürecine destek verdiğimiz yöneticilerimiz için oluşturduğumuz yapılandırılmış bireysel danışmanlık programları, alanında uzman psikiyatr ve psikologlar tarafından yürütülmektedir.