0212-543 33 20
info@personalogia.com

Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

Persona Logia, kurumların yönetici ve çalışanlarına insanı tanıma ve değerlendirme alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti veren bir kurumdur.  Kurumunuzun yapısına ve ihtiyaçlarına göre şekillenebilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz; İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri, Dokuz Tip Mizaç Modeli Testi ve Mizaç Analiz Raporları, İş Yaşamında Stres ve Öfke Yönetimi, Mizaç Temelli Satış Eğitimi ve Yapılandırılmış Yönetici Danışmanlığı’nı kapsamaktadır. Kurumsal eğitimlerimizin hedefi; iş gücünün etkin kullanılabilmesi, iletişim ve insan ilişkilerinin güçlendirilebilmesi, motivasyon, performans ve verimin artırılabilmesi, uygun işe uygun kişilerin seçilmesi, mizaç tiplerine uygun iş ve çalışma yöntemlerinin belirlenebilmesi, satış performanslarının ve müşteri memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu kapsam ve hedefler , “performans, süreç, yetenek, karar, zaman, liderlik ve stres yönetimi” gibi konu başlıkları altında ve Dokuz Tip Mizaç Modeli ekseninde değerlendirilmektedir.

Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimizin amacı; kurumun daha uyumlu, motive ve verimli bir biçimde çalışmasına katkı sağlamak ve bu sayede kuruma pozitif bir değer yaratmaktır.