0212-543 33 20
info@personalogia.com

Hizmetlerimiz

PersonaLogia, kurumlara ve bireylere psikoloji alanında danışmanlık hizmeti veren, eğitim modeli oluşturan, sosyal psikoloji ve klinik psikiyatri alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan bir danışmanlık ve eğitim kurumudur. 

kurumsalKurumsal Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kurum yöneticilerine ve çalışanlarına, mevcut iş gücünün etkin kullanılabilmesi, iletişim ve insan ilişkilerinin güçlendirilebilmesi, motivasyon ve verimin artırılabilmesi, mizaç tiplerine uygun iş ve çalışma yöntemlerinin belirlenebilmesi için “performans, süreç, yetenek, karar, zaman, liderlik ve stres yönetimi” konularında verilen danışmanlık ve eğitim programlarıdır. Amacımız; yönetici ve çalışanların uyumlu, motive ve verimli bir biçimde çalışmasına yardımcı olmak ve kuruma pozitif bir değer katmaktır.

h2Mizaç Temelli Eğitim Modeli

Modern eğitim anlayışı, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına; bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen eğitim uygulamalarının önemi üzerinde durmaktadır. Mizaç Temelli Eğitim; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç yapısını temel alarak, bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılar.

h3Bireysel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Bireysel hizmetlerimizin kapsam ve amacı; ilişki ve iletişim problemleri, öfke kontrolü, stres yönetimi, evlilik ve boşanma süreçleri, depresyon, kişisel gelişim ve olgunlaşma, cinsel problemler, sınav ve performans kaygısı gibi konularda kişiye özgü yaklaşımlar ve kalıcı çözümler getirmektir. Dokuz Tip Mizaç Modeli ekseninde bireye özgü oluşturulan çözüm önerileri ve yaklaşımlarımızın temel hedefi; kişilerin önce kendi mizaç yapılarını ve bu yapı ekseninde şekillenen özelliklerini keşfetmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda kendileri ve çevreleri hakkında farkındalık geliştirerek, aile, sosyal ve özel yaşamlarındaki kişi ve değerlerle “uyumlu, dengeli, farkında ve kaliteli” bir hayat sürmelerine yardımcı olmaktır.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Personel alım, performans değerlendirme, pozisyon değişiklikleri, iş sonlandırma, terfi ve kurum içi eğitim süreçlerinde, insan kaynakları departmanlarıyla ortaklaşa yürütülen programlardır.

Çift ve Evlilik Danışmanlığı

Evliliğe hazırlanan, evli ya da boşanma sürecindeki tüm çiftlerin “mizaç ve kişilik” özelliklerinin uyum, motivasyon, beklenti ve hayata bakış açıları değerlendirilerek; mutlu, farkında ve kaliteli bir ilişki süreci başlatma, sürdürme ya da sonlandırmalarına yardımcı olmaya yönelik hazırlanan danışmanlık programlarıdır.

Çocuk ve Aile Danışmanlığı

Aile dinamiklerini, mizaç farklılıklarını göz önünde bulundurarak ele alan, çocuk merkezli ve çocukların sağlıklı karakter ve kişilik gelişimini destekleyen “Çocuk ve Aile Danışmanlık” programlarıdır.

Gençler ve Aile Danışmanlığı

Gençlerin sağlıklı ve mutlu bir ergenlik dönemi geçirmelerinin önündeki engellerin çözümüne yönelik hazırlanan “Gençlere Yönelik Bireysel Danışmanlık” ve “Aile Destek” programlarıdır.

Öfke ve Stres Yönetimi Danışmanlığı

Kişilerin sosyal, aile, okul veya iş hayatlarında, öfke ve stres yönetimi konularında farkındalık geliştirerek, yaşamlarını daha kontrollü, sağlıklı, dengeli ve uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan danışmanlık programlarıdır.

Neden Persona Logia?

Çünkü biz ...

İnsanı tanımaya insanın psikolojik DNA’sı olan mizaç kavramından yola çıkıyoruz…

Çünkü biz ...

İnsanı, olumlu potansiyelleri, olumsuzluğa açık riskler, stres ve rahat durumlarında değişen davranış özellikleri ile birlikte tutarlı ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz…

Çünkü biz ...

Kadim öğretilerin mihenk taşı olan “Kendini tanıma” kavramının önemini çok iyi biliyor, insana insanı anlatan bir çatı modelin emanetini taşıyoruz…