0212-543 33 20
info@personalogia.com

Hakkımızda

Persona Logia, psikiyatri uzmanları, psikologlar ve alan dışı birçok meslek profesyonelinin bir araya gelerek oluşturdukları ekibin bilimsel çalışmaları ile kurulmuştur. 

about_us_2

PersonaLogia, kurumlara ve bireylere psikoloji alanında danışmanlık hizmeti veren, eğitim modeli oluşturan, sosyal psikoloji ve klinik psikiyatri alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan bir danışmanlık ve eğitim kurumudur.

Kuruluşumuzun çıkış noktası; insanın kendisini bilmesine duyulan ihtiyaçtır. İnsan, psikolojisi ile yaptıklarını var eder ve ortaya koyduğu tüm davranışları psikolojik yapılanmasıyla ilgilidir. Bu nedenle insanın kendini bilmesi psikolojik yapılanmasını bilmesi ile başlar.

Her birey birbirinden farklıdır ve aynı durumlar karşısında farklı tepkiler verir. Peki, kendimizi diğer insanlardan farklı kılanın ne olduğunun farkında mıyız? Birbiriyle çelişen ya da tersi olduğunu düşündüğümüz davranışlarımız aslında bizi ve davranış örüntülerimizi tamamlıyor olabilir mi?

Persona Logia olarak bizler, her bireyin dokuz farklı mizaç yapısından biri ile dünyaya geldiğini ve bu mizaç yapılarının kültür, aile, inanç, eğitim gibi çevresel etkenlerle etkileşerek kişilik yapısını meydana getirdiğini öne sürmekteyiz. Hem kişiler arası farklılıkların hem de kişinin davranış örüntülerindeki farklılıkların bu mizaç yapısı üzerinden şekillendiğini, dolayısıyla farklı, tutarsız ya da çelişkili gibi görünen değişken davranış örüntülerinin mizaç yapıları üzerinden tutarlı bir biçimde açıklanabileceğini iddia etmekteyiz.

Neden Persona Logia?

Çünkü biz ...

İnsanı tanımaya insanın psikolojik DNA’sı olan mizaç kavramından yola çıkıyoruz…

Çünkü biz ...

İnsanı, olumlu potansiyelleri, olumsuzluğa açık riskler, stres ve rahat durumlarında değişen davranış özellikleri ile birlikte tutarlı ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz…

Çünkü biz ...

Kadim öğretilerin mihenk taşı olan “Kendini tanıma” kavramının önemini çok iyi biliyor, insana insanı anlatan bir çatı modelin emanetini taşıyoruz…