0212-543 33 20
info@personalogia.com

Blog

Güncel yazılar...

Prof. Dr. Ziya Selçuk EducaShow’da DTMM yi anlattı.

29-30-31 Mayıs – 1 Haziran 2014 Tarihlerinde İDTM İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşen Educashow Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Fuar kapsamında düzenlenen seminerlerde Türkiye’nin alanında uzman isimlerinin yanı sıra New York Ünivesitesi ve Sounth Dacota Üniversitesi’nden gelen bilim insanları da konuşmalar yaptı.

Türk eğitim sisteminde köklü bir dönüşümün temeli “Dokuz Tip Mizaç Modeli”

Fuarın ikinci gününde, eğitim sisteminde pek çok değişimin öncüsü olan Prof. Dr. Ziya Selçuk, yeni bir okul başlığı altında insanı temel alan bir eğitim modeline ihtiyaç olduğunu belirtti. Konuşmasında bugünkü okul anlayışının insanı ve insanlığı birbirinden ayıramayan robotik bir teknokrasiye doğru gittiğini ve böyle bir ortamda özgün ve özgür bireylerin yetişemeyeceğine değinen Prof. Selçuk, eğitimde öncelikle insanı tanımaya ve anlamaya doğru yerden başlanılması gerektiğini vurguladı. Bu noktada insanın psikolojik DNA’sı olan mizaç kavramından yola çıkılması gerektiğini savunan Selçuk, yeni bir eğitim felsefesinin oluşmasında önemli bir yol haritası olacağını düşündüğü, Yılmaz ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin, eğitimde yeni bir alfabe oluşturabilecek donanıma ve bütüncül bir bakış açısına sahip olduğunun altını çizdi.