0212-543 33 20
info@personalogia.com

DTMM Testi Satın Alın

Test raporlarımız okunarak tüketilen bir ürün olması sebebiyle maalesef iadesi mümkün olabilecek bir ürün değildir. Raporun mizacınızı kesinlikle yansıtmaması gibi bir durumda psikologlarımızla birebir görüşme sonrası testi yeniden yapmanız sağlanacaktır… 

Bireysel

100 TL + KDV

Genel Mizaç Yapısı
Aile Hayatı
Sosyal Hayatı
Stres ve Rahat Hayatı
Tavsiyler

Satın Al

Aile Paketi

75 TL / Birey + KDV *

Genel Mizaç Yapısı
Aile Hayatı
Sosyal Hayatı
İş Dünyası Hayatı
Stres ve Rahat Hayatı
Tavsiyler

Eşler Arası Uyum
Çocuklarla İletişim

* (En az 3 aile bireyi)

Çok yakında

Kurumsal

Teklif İsteyiniz

Şirket Yöneticileri
İK Danışmanlığı
Lider Yetiştirme
Lider Seçimi

Genel Mizaç Yapısı
Aile Hayatı
Sosyal Hayatı
İş Dünyası Hayatı
Stres ve Rahat Hayatı
Tavsiyler

Eğitim Dünyası

Teklif İsteyiniz

Okul Yöneticileri
Rehber Öğretmenler
Öğretmenler
Aileler
Öğrenciler

Genel Mizaç Yapısı
Aile Hayatı
Sosyal Hayatı
İş Dünyası Hayatı
Stres ve Rahat Hayatı
Tavsiyler

Bireysel Paket Detayı

Dokuz Tip Mizaç Testi Sonuçlarına göre hazırlanan “Bireysel Raporlarımız” kişinin olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskli özelliklerini, genel karakteristik yapısını, sosyal ve aile hayatı içinde sergilediği davranış özelliklerini, stres altında ve rahat durumunda değişen davranış özelliklerini ve kişinin mizaç yapısına özel olarak hazırlanmış tavsiyeleri içermektedir.

Aile Paketi Detayı

Her anne ve babanın amacı, çocuklarının sağlıklı bir karakter ve kişiliğe sahip olması, potansiyellerini kaliteli biçimde ortaya koyarak mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmesidir. Dokuz Tip Mizaç Testi Sonuçlarına göre hazırlanan Mizaç Analiz Raporları, çocuğun potansiyellerini yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde belirleyerek, ailelerin çocuklarının potansiyellerini fark etmeleri sağlamaktadır. Sağlıklı karakter ve kişilik geliştirmeleri için onlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda rehberlik etmektedir. Yetişkinler çocuklarının yanı sıra kendilerine ait Mizaç Analiz Raporlarını da bu pakette satın alabilmektedir. Kendilerine ait raporlarda olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskli özellikleri, genel karakteristik yapıları, sosyal ve aile hayatı içinde sergilediği davranış özellikleri, stres altında ve rahat durumunda değişen davranış özellikleri ve mizaç yapılarına özel olarak hazırlanmış tavsiyeler bulunmaktadır.

Kurumsal Paket Detayı

Dokuz Tip Mizaç Testi Sonuçlarına göre hazırlanan “Kurumsal Raporlarımız” kişinin, olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskli özelliklerini, genel karakteristik yapısını, sosyal ve aile hayatı içinde sergilediği mizaç özelliklerini, iş dünyasında -yönetici veya çalışan olarak- nasıl roller üstlendiğini, stres altında ve rahat durumunda değişen davranış özelliklerini ve kişinin mizaç yapısına özel olarak hazırlanmış yaşam ve mesleki tavsiyeleri içermektedir. Kurumsal verimlilik ve iletişimi artırmada son derece önemli bir araç olan Mizaç Analiz Raporları, kurumun farklı kademelerine göre hazırlanmış içeriklere sahiptir. Bireysel ve kurumsal danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde sunduğumuz Mizaç Analiz Raporları; yönetici ve çalışanların mizaç yapılarında var olan olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık riskleri keşfetmelerini sağlar. Aynı zamanda daha verimli – üretken bir kurumsal süreç için geliştirmeleri gereken yönleri tespit eden önemli bir kaynaktır.

Eğitim Dünyası Paket Detayı

Mizaç Temelli Eğitim Modeli çerçevesinde sunulan Mizaç Analiz Raporları, her bir mizaç yapısının kendisine özgü olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskleri değerlendirerek, öğrencilerin mizaç yapısına uygun yaklaşım stratejileri sunmaktadır. Öğrencinin yönelim, algı, motivasyon ve arayışını belirleyen mizaç yapısı merkeze alınarak belirlenen yaklaşım stratejisi sayesinde; öğrenciyle birebir ilişkide bulunan rehber öğretmen, öğretmen ve velilerin ortak ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi mümkün olmaktadır.

Hayatınızda Ne Gibi Değişiklikler Olacak?

Dokuz Tip Mizaç Testi sonuçları baz alınarak hazırlanan “Mizaç Analiz Raporları” kendinizi daha yakından tanımanızı sağlayacak, potansiyellerinizi ve geliştirmeniz gereken yönlerinizi fark etmenize yardımcı olacaktır. Mizaç yapınıza ait tüm özellikleri bilmeniz farkındalığınızın artmasını sağlayarak, kişileri ve olayları daha doğru değerlendirip çevrenizle daha sağlıklı iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.