0212-543 33 20
info@personalogia.com

Size Ne Kazandıracak?

Hepimiz özel, aile, iş ve sosyal hayatımızda diğer bireylerle etkileşim – ilişki halindeyiz. Bu süreçte her an duyum, duygu ve düşüncelerimizle bazı tercihlerde bulunuyoruz. Bu tercihler kime ne söyleyeceğimizden tutun da bir birey ya da nesneye ne hissedeceğimize kadar uzanan sonsuz bir ilişki yelpazesinin içinde yer alıyor. Peki bunca koşuşturmanın arasında biz yaptığımız tercihlerin farkında mıyız? Tabi ki değiliz.. Çoğumuz, bir şeyleri tercih etmek durumunda kaldığında zihnimizin o ana kadar ilgilendiği şeyleri bir süre için bırakarak sadece bir noktaya odaklandığını deneyimlemiştir. Bu durumun, yaşam tüm hızıyla akıp giderken gerçekleşebileceğini düşünebiliyor musunuz? “Bilinçli tercih yapma durumunun günlük yaşamda karşılığı yok” dediğinizi duyar gibiyiz.. Haklısınız.. Bizler DTMM’de tercih yaptığımızı ancak bunun farkında olmadığımızı ve bu tercihlerin “mizaç” yapımıza göre belirlenip şekillendiğini savunuyoruz.  Duyumsal, duygusal ve düşünsel anlamda belirleyici olan özelliklerimizin oluşturduğu mizaç yapımız aslında tüm tercihlerimizi dolayısıyla da tüm hayatımızı yönlendirmekte. Mizaç yapımız, doğduğumuz günden bu yana bizimle olan, bizimle çalışan, tüm duyumsal, duygusal ve düşünsel fonksiyonlarımızı yöneten ancak bizim kendisinden haberdar olmadığımız bir yapı, adeta işletim sistemimiz. DTMM, bu işletim sisteminin insanlarda dokuz ayrı mizaç tipi şeklinde bulunduğunu, her bireyin ana mizacının bu dokuz tipten birisi olduğunu öne sürmekte ve tipleri tüm duyumsal, duygusal ve düşünsel özellikleriyle ayrıntılı biçimde tanımlayabilmektedir. Bunun yanı sıra DTMM, var olduğunu öne sürdüğü mizaç tiplerini, geçerlik ve güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış olan Dokuz Tip Mizaç Ölçeği (DTMÖ) ile saptayabilmektedir.