0212-543 33 20
info@personalogia.com

Özgüven Gelişimi

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), bireyin kendilik yapılanmasının mizacı tarafından belirlendiğini ve kendiliği oluşturan ögelerin, kişinin temel ve kanat mizacı ekseninde şekillendiğini öne sürmektedir. Bu noktadan hareketle, bireyin temel ve kanat mizacını bilmenin bize onun kendilik yapılanmasıyla ilgili bir fikir verebileceği söylenebilir. DTMM’ye göre özgüven, kendiliği oluşturan ögelerin yaşam deneyimi sürecinde olaylarla girdiği etkileşim sürecinde şekillenir. Bazı mizaç tiplerinin özgüven sorunu yaşamaları, algı ve motivasyonları nedeniyle diğer tiplere göre daha olasıdır. DTMM bu açıdan bir öngörü sistemi gibi çalışmaktadır. Hangi mizaç tipine mensup kişilerin özgüven sorunu yaşayabilecekleri önceden kestirilebilir ve bireyin algı ve motivasyonlarına özelleşmiş tekniklerle müdahalede bulunularak özgüven sorununu aşması sağlanır.