0212-543 33 20
info@personalogia.com

Kişisel Gelişim

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), günümüzde birçok model ve akım tarafından kullanılmakta olan ve kullanıldıkça içi boşaltılan “farkındalık” kavramının, model ekseninde yeniden tanımını yapmakta ve de kişisel gelişim sürecinde en kritik nokta olarak kabul etmektedir. Kişisel gelişim sürecinin başlaması için öncelikle bireyin bu konuda bir isteğinin oluşması gereklidir. Bu istek, genellikle çevresel olaylar tarafından yaratılan koşullara maruz kalan bireyin yaşadığı sorunların sonucunda mevcut durumundan rahatsızlık duyması sonucunda oluşur.  Ancak gelişimin ilk adımı, bireyin kendini olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle tanımasıyla başlar. Tanıma sürecinin gerçekleşebilmesi için bireyin farkında olması gerekir. DTMM’ye göre farkındalık “bireyin içinde bulunduğu anda fiziksel, duygusal ve düşünsel tutum ve davranışlarını objektif bir biçimde bilme halidir”. Bu gözlemin yapılabilmesini mümkün kılan ve bunu kolaylaştıran şey ise bireyin, davranışların temelinde yatan ve insanın psikolojik DNA’sı olan “mizaç yapılanmasını” bilmesidir.