0212-543 33 20
info@personalogia.com

Kişilik Çatışmaları

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne (DTMM) her birey mizacı tarafından belirlenen algı ve motivasyon ile yaşamını sürdürür.  Mizacı doğrultusunda sever ya da sevmez, kabul eder ya da reddeder, harekete geçer ya da durur..Yani çevresini “kendisine ve kendi algı tarzına göre” yorumlar. Kişilik çatışmalarının temel nedeni bireylerin arayış, algı ve motivasyon bakımından farklı olduklarını kabul etmemeleri, kabul etseler dahi bu farkı net bir biçimde görememeleridir. Bireyin çevresiyle yaşadığı çatışmaları azaltabilmesi öncelikle kendi mizaç yapısını tanıması, muhataplarının kendisinden farklı olduklarını kavraması, onlardan kendi yapısına uygun biçimde düşünme, duygulanma ve davranmalarını istemenin aslında ne kadar zor olduğunu kavrayabilmesiyle başlar. Terapistlerimiz, danışanlarımızla öncelikle “farklılıkları fark etmek” konusu çalışmakta ve sonrasında, bireyin mizaç yapısına uygun DTMM yaklaşımı ile öncelikle çatışmaları yönetebilme sonrasında ise çatışma oluşturmadan iletişim kurabilme ve sürdürebilme üzerine çalışırlar.