0212-543 33 20
info@personalogia.com

İş Seçimi

Bireyin temel algı ve motivasyonunu belirleyen mizaç kavramının iş dünyasındaki önemi, konunun çalışan ve işvereni yakından ilgilendiriyor olmasının yanı sıra zaman, verimlilik, etkinlik, maliyet gibi birçok konu üzerinde direkt etkisinin bulunması nedeniyle hayli yüksektir. Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM), bireyleri temel arayış, algı ve motivasyonlarının yanı sıra temel ilgilerini ve yeteneklerini analiz  etme imkanına sahip olması nedeniyle bireylerin mevcut ve mümkün potansiyellerini bir rapor halinde sunabilmektedir. Bu rapor doğrultusunda bireyin hangi işlerde başarılı olup hangilerinde olamayacağını, hangi işlerde verimli hangilerinde verimsiz çalışacağını öngörmek mümkündür.