0212-543 33 20
info@personalogia.com

Eş Seçimi

Evlilik kararının,  insan hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olmasına karşın eş adaylarının bu sürece psikolojik açıdan hazır olmamaları, günümüzün önemli sorunlarından birisidir. Ülkemizde ve dünyada giderek artmakta olan boşanma oranları bu görüşü desteklemektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde boşanmaların %96’sı evliliklerin 1.yılında gerçekleşmektedir. Tüm bu veriler bize, eş adaylarının evlilik öncesinde birbirlerini yeterli düzeyde tanıyamadıklarını göstermektedir. Dokuz Tıp Mizaç Modeli (DTMM), bireylerin mizaç özelliklerini ortaya koymasının yanı sıra hangi mizaç tipinin hangi mizaç tipiyle uyumlu ve uyumsuz olacağını, yaşamdan ve eşlerinden beklentilerini, motivasyonlarını, hayata bakış açılarını öngörebilmektedir.  Eş seçimi sürecine katkıda bulunmak amacıyla başlayan çift görüşmeleri, terapistin bazen tek tek bazen ise çift ile birlikte görüşmesi şeklinde devam eder. Burada temel amaç eş adaylarının mümkün olan en kısa zamanda birbirlerinin yapılarını öğrenerek ortak bir anlayış geliştirmeleri ve ilişkilerine bu anlayış doğrultusunda devam etme ya da etmeme kararı vermeleridir.