0212-543 33 20
info@personalogia.com

Çocuklarla Filial Terapi

Filial Oyun Terapisi

Oyun, çocuğun hayatı deneyimlediği alandır. Çocuklar, oyun sırasında ilişki kurma, problem çözme, krizlerin nasıl çözüleceğini öğrenme, tercihler yapıp sonucunun ne olduğunu görme vb. becerileri nasıl geliştireceklerini öğrenip, gerçek hayatta uygulama becerisi geliştirirler. Çocukları anlayabilmek için, öncelikle onların oyunlarını anlamamız; onların hayatlarına dahil olmamız için ise öncelikle oyunlarına dahil olmamız gerekir. Çocuklar sevinçlerini, isteklerini, korkularını, endişelerini, güçlü ve güçsüz yanlarını oyunlarında ortaya dökerler. Aynı zamanda oyun, çocukların yaşadıkları ruhsal problemleri çözebilecekleri, iyileştirici bir faaliyettir.

Kurumumuzda, Oyun Terapisi’ne alternatif olarak uygulanan bir yöntem olan Filial Terapi, Oyun Terapisi ile Aile Terapisi’ni bütünleştiren bir yaklaşımdır. 3-12 yaş arası çocukları olan ailelerde uygulanan bu yaklaşım, anne – baba ve çocuklar arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirip, mevcut problemlerin ortadan kalkmasına yardımcı olmanın yanı sıra, olası problemlerin de önüne geçilmesini sağlar. Birden fazla çocuğu olan aileler bu yöntemi tüm çocuklarıyla uygulayabilirler.

Filial Terapi, Oyun Terapisi’nden farklı olarak çocukların iyileşme süreçlerini terapist yerine anne-babaların yürütmesini sağlar. Bir başka deyişle, anne-babalara kendi çocuklarının terapisti olmayı öğretir.  Bu yöntemin avantajı, çocuğun yeni bir terapiste alışmasına gerek olmadan, terapi sürecini (zaten tanıdığı ve güvendiği) anne-babasıyla yürütmesidir. Böylelikle çocuk, hızlı ve etkili bir şekilde problemlerinin üstesinden gelebilir. Eğer çocuktaki mevcut problemlerin kaynağı anne ve babaysa, çocuğun bunu yine onlarla çözmesi çok daha sağlıklı ve kalıcı bir değişim yaratır. Filial Terapi’nin bir diğer avantajı ise, anne-babanın süreç içinde öğrendiği becerileri çocukları büyüyene dek evde düzenledikleri oyun seanslarında kendi başlarına uygulayabilmeleridir.

Oyun sırasında anne ve baba ebeveyn rolünden çıkıp, çocuğun oyun arkadaşı olur. Tam bu noktada çocuğun seviyesinde samimi ve gerçek bir ilişki başlar. Filial Terapi yöntemi ile anne babalar, çocukların dünyasına girerek onların doğrudan söyleyemediklerini duyma şansına sahip olurlar. Çocukla oyun oynamak başlangıçta anne ve babalar için zor olsa da, çocukları ile aralarındaki yakınlık arttıkça süreçten daha fazla keyif alırlar.

Filial Terapi anne ve babaya yalnızca çocuklarıyla nasıl oyun oynayacaklarını öğretmez. Anne ve babaların bu programda öğrendikleri becerileri hayatlarının genelinde kullanarak, çocukları ve birbirleri ile kurdukları ilişkide çok daha sağlıklı bir dil geliştirmelerini hedefler.

Filial Terapi Süreci Nasıl Yürür?

Filial Terapi, anne-babalara yönelik bir eğitimle başlar. Bu aşamada anne ve babalar terapist eşliğinde, çocukları ile özel oyun seansları yürütmeyi öğrenirler. Eğitim aşamasından sonra ise gerekli becerileri kavrayıp yetkin hale geldiklerinde, özel oyun seanslarını kendi evlerinde yürütmeye başlarlar. Evde oyun seansları yürütmek konusunda yetkin hale geldiklerinde ise terapistle birliktelik süreci sonlandırılır ve anne-babalar süreci tek başlarına yürütebilirler.

Filial Oyun Terapisinin Hedefleri

Çocuklar İçin

• Kendi duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları
• Başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını anlamaları
• İhtiyaçlarını karşılamak için duygu, düşünce ve isteklerini uygun şekilde ifade etmeleri
• Sorunlu davranışların azalması
• Problem çözme becerilerinin gelişmesi
• İçsel çatışmalarını ve yaşadıkları ikilemleri çözmeleri
• Sorumluluk ve inisiyatif alabilmeleri
• Özgüvenlerinin ve özsaygılarının gelişmesi
• Sosyal uyumlarının artması

Anne ve Babalar İçin

• Çocuklarının mizaç yapılarını tanımaları
• Çocuklarının duygu, düşünce, motivasyon, kaygı ve korkularını, kısaca onları ve iç dünyalarını daha iyi anlayabilmeleri
• Çocuklarıyla iletişimlerini kaliteli hale getirmeleri
• Çocukları ile olan ilişkilerinde sıcak ve güvenli bir ortam oluşturmaları
• Çocuk bakımı ile ilgili becerileri öğrenerek gelecekte ortaya çıkabilecek olan sorunları önlemeleri
• Anne baba olarak kendilerine olan güvenlerinin artması

Aile İçin

• Tüm aile bireylerinin birbirlerini tanıyarak aralarındaki ilişkinin güçlenmesi ve iletişim becerilerinin artması
• Onları terapiye getiren sorunların ortadan kalkması ya da hafiflemesi
• Gelecekte yaşayabilecekleri sorunların önüne geçilmesi
• Yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerinin artması
• Beraber paylaşımda bulunmaları ve eğlenebilmeleri

Persona Logia’nın Filial Terapi Yaklaşımı

Her aile kendine özgü bir yapıya sahiptir. Aile bireylerinin her birinin mizaç yapısı ve kendilerine has kişilikleri, aile içi dinamikleri belirler ve her aileye has bir ilişki biçimi bulunur. Anne babaların tutum, davranış ve ebeveynler arası ilişki biçimleri ise yine onların mizaç yapılarıyla ilişkilidir.
Filial terapi, aile bireylerinin tamamının terapiye dahil olduğu bir süreçtir. Böylelikle aile bireyleri, mizaç konusunda uzman psikologlar eşliğinde hem kendilerinin hem de diğer aile bireylerinin mizaç yapılarını tanıyıp, farkındalık kazanabilirler. Bu durum, seanslar dışında da aile içi ilişki dinamiklerini daha iyi anlayıp, yorumlamalarına katkı sağlar. Aynı zamanda ebeveynler, uzmanlarımız yardımıyla çocuklarını yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde tanıyarak, sağlıklı karakter ve kişilik geliştirmelerine yardımcı olacak kalıcı yollar öğrenebilirler.