0212-543 33 20
info@personalogia.com

Bireysel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

İnsanoğlu, yaşam içinde acı-tatlı birçok olay ve durumla, iyi-kötü, hoşuna giden-hoşuna gitmeyen birçok kişiyle, iradesiyle ya da iradesi dışında muhatap olmak zorunda kalmaktadır. Bu etkileşim, çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman bireyi zorlayabilmekte, ilişki ve iletişim problemlerine sebep olabilmekte hatta ruhsal sorunlar yaşamasına neden olabilecek kadar sağlıksız hale gelebilmektedir. Bireyin hayat yolculuğunda karşısına çıkan kişi-olay ve durumlarla başa çıkabilmesini sağlayan en önemli enstrümanı psişik yapısıdır. Bu yapıyı tanımak ve zayıf-güçlü, olumlu-olumsuz, avantajlı-dezavantajlı ögelerini bilmek, bireye davranış-duygu ve düşüncelerinin nedenlerini öğrenmenin dolayısıyla da kendisini kontrol edebilmenin kapılarını açacaktır.

Bireysel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

Kurumumuzda Bireysel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri; Dokuz Tip Mizaç Modeli üzerinde uzmanlaşmış olmanın yanında birçok psikoloji ekolüne hakim olan psikiyatrist ve psikologlar tarafından sunulmaktadır. Terapistlerimiz, çeşitli danışmanlık ve terapi modellerini Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni merkeze alarak uygulamaktadır.

Bireysel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerimiz

 • Kişisel Gelişim
  • Kişisel Gelişim ve Olgunlaşma
  • İlişki ve İletişim Problemleri
  • Öfke Kontrolü
  • Stres Yönetimi
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Evlilik ve Boşanma Süreçleri
 • Cinsel Problemler
 • Sınav ve Performans Kaygısı

Kurumumuz, Bireysel Danışmanlık alanında sizlere Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) çerçevesinde kişiye özgü bir yaklaşımla kalıcı çözümler sunmayı hedeflemektedir. Bireysel hizmetlerimizin temel ilkesi; bireylerin aile, iş ve sosyal yaşamlarında verimliliklerini koruyarak, uyum içinde, mutlu, dengeli, farkındalığı yüksek ve kaliteli bir hayat sürmeleridir. Bu noktadan hareketle, bireylerin önce kendi mizaç yapı ve özelliklerini keşfetmelerini sağlamak, ardından kendileri ve çevreleri hakkındaki farkındalık seviyelerini artırmak DTMM eksenli yaklaşımımızın temel noktalarını oluşturmaktadır.

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) ekseninde verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerimiz, bireyin önce kendisini, olumlu-olumsuz tüm yönleri ile tanımasını ardından çevresindekileri ve yaşadığı olayları objektif bir biçimde değerlendirmesini amaçlamaktadır. DTMM; kendi yapısını tanıyan, çevresindeki bireylerin yapılarını göz önünde bulundurabilen, davranış, duygu ve düşüncelerini bu dinamiklere göre düzenleyebilen bir bireyin aile, sosyal ve iş yaşantısında karşılaşacağı iletişim problemleri, kişilik çatışmaları, fikir ayrılıkları gibi temelde bireysel farklılıklardan kaynaklanan sorunları çözmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.