0212-543 33 20
info@personalogia.com

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim, kişinin kendini “olumlu ve olumsuz” tüm yönleri ile tanıması ile başlayan bir süreçtir. Bu süreç günlük dilde sık ve yüzeysel anlamda kullanılmasına rağmen “derin bir anlayış ve kavrayış” durumunu ifade eden “farkındalık” kelimesiyle açıklanabilir.

Kurumsal

Her mizaç grubuna ayrı ayrı analizler yaparak oluşturduğumuz raporlar ışığında, bireylerin iş ve sosyal hayatında daha verimli bir yaşantıya sahip olması için bireylerin mizaç yapılarına özel, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir öneriler getiriyoruz.

Mizaç Temelli Eğitim

Modern eğitim anlayışı, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına; bireysel farklılıkları tespit edebilen ve öğrencilerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarabilen eğitim uygulamalarının önemi üzerinde durmaktadır.

us_5

Çünkü biz ...

İnsanı tanımak için, insanın psikolojik DNA’sı olan mizaç kavramından yola çıkıyoruz…

Çünkü biz ...

İnsanı, olumlu potansiyelleri, olumsuzluğa açık riskler, stres ve rahat durumlarında değişen davranış özellikleri ile birlikte tutarlı ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz…

Çünkü biz ...

Kadim öğretilerin mihenk taşı olan “Kendini tanıma” kavramının önemini çok iyi biliyor, insana insanı anlatan bir çatı modelin emanetini taşıyoruz…

Hem kendim hem de çalışma arkadaşlarım için oldukça verimli bir eğitim oldu. İş yaşamımızın yanında aile yaşantımızda da bir çok şeyi fark etmemize vesile oldunuz.

Lotus EPC, Personal Müdürü

Dokuz Tip Mizaç Modeli eğitimi kendimi daha iyi analiz etmem için çok önemli bir eğitim oldu. Artık stres yaratan faktörlerin ne olduğunu ve onlarla nasıl başa çıkacağımı çok iyi anladım.

Adularya Enerji, Personel Müdürü

Verdiğiniz sunum sayesinde hem kendimi, hem de ekibimdeki arkadaşlarımı daha iyi tanıdım… Bu sayede satış ve pazarlama stratejilerimizi tam bir ekip uyumuyla gerçekleştiriyoruz. Katkılarınız için içtenlikle teşekkürlerimi sunarım…

Teknomelt, Satış Direktörü